Tillverka aktivitet

5 minuter
  • 1+ personer

Vill du göra en aktivitet inom ramen för Ri men som inte finns i listan? Kanske är ni tre medlemmar som äter lunch tillsammans? Kanske har du en idé på aktivitet som fler skulle gilla och som borde finnas att välja på? Tillverka och testa att genomföra den här. Aktiviteterna i Mykos ekosystem går ut på att komma i kontakt med sig själv, med andra personer, med naturen och tekniken runt frågor om relationer. För att göra det handlar de om långsamhet, att uppmärksamma sina sinnen, reflektion, möten och interaktion som gärna bryter mot vanliga relationella skript för att lära känna andra. Tillverkningsaktiviteten följer samma princip som de andra aktiviteterna. Du eller ni fyller i vad den handlar om och genomför den direkt. Informationen sparas också så att vi kan använda den för att tillverka nya aktiviteter.