Prata om periodens tema

60 minuter
  • 2+ personer

Periodens tema är: Kapitalism och relationer . Vi kommer läsa denna textbit och diskutera över textchatt i Telegram. 


”Do you see hope as a trap? Frankly, I am hopeless, but I wish to be ready and useful when the unknown shows up.” — Cassie Thornton

och diskutera den utifrån fyra frågor.

  1. Vad är det som bokstavligen händer i narrativet? Var är vi i berättelsen
  2. Vilka allegoriska bilder, berättelser, sånger eller metaforer dyker upp för dig?

  3. Vilka erfarenheter har du haft i ditt egna liv som du kommer att tänka på
  4. Vad för handling känner du dig kallad att ta?

Samtalet leds inte av en person men någon av oss kan ta på sig att underlätta det och hålla tråden längs med frågorna. Den här aktiviteten påminner om Öppen stuga för den som varit på det tidigare. Länken dyker upp när du startat aktiviteten. Du kommer behöva ett Telegram-konto (det kan du skaffa här ). Chatten raderas efter samtalet. Temat ändras från gång till gång.

Om du vill kan du göra aktiviteten med någon eller några på egen hand. Då kan du trycka på Gör nu och mata Myko med den aktiviteten.